Nasıl Yapılır?

DYK Kursu Nedir? DYK Başvuru Nasıl ve Nereden Yapılır?

DYK, Destekleme ve Yetiştirme Kursları anlamına gelmektedir. DYK kursları belirli zamanlarda öğrencilere ekstra destek olmak amacıyla verilmektedir. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılım gösteren öğrenciler hem mevcut derslerinde ilerleme sağlamanın yanı sıra hem de zayıf oldukları dersleri daha iyi kavrayarak başarılı olma imkanına sahip olabilmektedir.

Sponsor

DYK Kursu, MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından devlet okullarında eğitim gören öğrenciler için açılmaktadır. Bu kurslar için MEB hiçbir ücret talep etmemektedir ve tüm dersler müfredata göre işlenmektedir.

Destekleme ve Yerleştirme Kursu, MEB’e bağlı olan ve devlet okullarında eğitim gören öğrenciler ile ortaöğretim mezunlarına verilmekte olan kurslardır.

DYK Kursu Ücretli mi?

Açılmış yada açılacak olan hiçbir Destekleme ve Yerleştirme kursundan ücret talep edilmemektedir. Kursların, örgün eğitime dayalı müfredata göre Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde açıklanan kurslara ait ders planları kapsamında yapılması esastır.

Sponsor

DYK’lardaki mâli iş ve işlemler (ücret, ek ders), ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür. DYK’lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz. Açılacak kurslarda öğrenci/kursiyerden herhangi bir ad altında ücret talep edilmez.

Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Resmi tatiller ile milli ve dini bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerince açılır.

DYK’lar, Şubat 2015 tarih ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür

Sponsor

DYK Kayıt Yaptıran Öğrencinin Katılması Zorunlu mu?

DYK’lara kayıt yaptıran öğrencinin kursa devamı zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı silinir. Sağlık raporuna dayalı hastalık, tabii afet, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlık bu kapsamda değerlendirilmez.

Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

DYK Kurs Öğrenci Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?

Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına, açık öğretim okullarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA web sitesinde bulunan “Giriş” butonuna tıklayarak açılan sayfada “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifresi alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yaparak DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih eder.

Kursiyerler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.

Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile bu sınavlara katılabilirler.

DYK Öğretmen Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?

Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar.

Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında üç kurs merkezine kadar tercihte bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.

DYK’larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını taşımaları hâlinde, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir. Kurs başvurularını zamanında yapma sorumluluğu öğretmenlerimize aittir.

Referanslar:

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/05111501_DYK_e_kilavuz.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu